جدّی ایران جنایت کارمند بازسازی شهرداری

جدّی: ایران جنایت کارمند بازسازی شهرداری اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، اردوغان شاهد ازدواج یک فوتبالیست

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه شب گذشته در مراسم ازدواج رجب گوخان توره بازیکن تیم فوتبال بشیکتاش حضور یافت. در این مراسم که امینه اردوغان همسر رییس جمهور ترکی

تصاویر ، اردوغان شاهد ازدواج یک فوتبالیست

اردوغان شاهد ازدواج یک فوتبالیست/تصاویر

عبارات مهم : ترکیه

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه شب گذشته در مراسم ازدواج رجب گوخان توره بازیکن تیم فوتبال بشیکتاش حضور یافت. در این مراسم که امینه اردوغان همسر رییس جمهور ترکیه نیز حضور داشت اردوغان شاهد این ازدواج بود.

تصاویر ، اردوغان شاهد ازدواج یک فوتبالیست

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه شب گذشته در مراسم ازدواج رجب گوخان توره بازیکن تیم فوتبال بشیکتاش حضور یافت. در این مراسم که امینه اردوغان همسر رییس جمهور ترکی

واژه های کلیدی: ترکیه | ازدواج | اردوغان | فوتبالیست | رییس جمهور | رجب طیب اردوغان | اخبار گوناگون

تصاویر ، اردوغان شاهد ازدواج یک فوتبالیست

تصاویر ، اردوغان شاهد ازدواج یک فوتبالیست

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs